KONGRESI III

Korçë, 26.09.1929

Në Kongresin e Tretë u vendos që Kryegjyshata të vinte në Shqipëri me në krye  Sali Njazi Dede, që kish qënë Kryegjysh Botëror në Haxhi Bektash në Turqi si dhe hapja e një shkolle për përgatitjen e klerit bektashian.

Letër e Kryegjyshit Botëror Sali Njazi Dedej dërguar Sabri Qytezës, ku kërkohet të merren masa për vendosjen e Kryegjyshatës Botërore në Shqipëri, pasi ajo ne Turqi u mbyll. (10.03.1929)
Letër e Kryegjyshit Botëror Sali Njazi Dedej dërguar Sabri Qytezës, ku kërkohet të merren masa për vendosjen e Kryegjyshatës Botërore në Shqipëri, pasi ajo ne Turqi u mbyll. (10.03.1929)

 

1
Delegatë të Kongresit

5

4

Delegatë të Kongresit
Delegatë të Kongresit

6