KRYEGJYSHËT BOTËROR

efseeHaxhi Bektash Veliu

(1282-1341)

efseeHidër Llalla

(1341-1361)

efseeResul Balli

(1361-1441)

efseeJusuf Balli efseeMyrsel Balli

efseeBallëm Sulltan

(1509-1516)

efseeSersem Ali Dede Baba 

(1551-1569)

efseeEihaxh Ahmed Dede Baba

(1569-1569)

efseeAk Abdulla Dede Baba

(1569-1596)

efseeKara Halil Dede Baba

(1596-1628)

efseeEihaxh Vahdeti Dede

(1628-1649)

efseeEihaxh Sejjid Mustafa Dede Baba

(1649-1675)

efseeIbrahim Agjah Dede Baba

(1675-1689)

efseeHalil Ibrahim Dede Baba

(1689-1714)

efseeHaxhi Hasan Dede Baba

(1714-1736)

efseeHanzade Mehmed Kylhan Dede 

(1736-1759)

efseeSejjid Kara Ali Dede Baba

(1759-1783)

efseeSejjid Dede Baba

(1783-1790)

 efseeHaxhi Mehmed Nuri Dede Baba

(1790-1799)

 efseeHaxhi Halil Haki Dede Baba

(1799-1813)

 efseeMehmed Nebi Dede Baba

(1813-1834)

 efseeHaxhi Ibrahim Dede Baba

(1834-1835)

 efseeSejjid Haxhi Mahmud Dede Baba

(1835-1846)

efseeSaatxhi Dede Baba

(1846-1848)

 efseeSejjid Hasan Dede Baba

(1848-1849)

 efseeElhaxh Ali Turabi Dede Baba

(1849-1868)

 efseeHaxhi Hasan Dede Baba

(1868-1874)

 efseePerishan Hafizali Dede Baba

(1874-1879)

 efseeMehmed Ali Hilmi Dede Baba

(1879-1907)

 efseeHaxhi Mehmed Ali Dede Baba

(1907-1910)

 efseeHaxhi Fejzullah Dede Baba

(1910-1913)


efseeSali Njazi Dede Baba

(1913-1941)

efseeAli Riza Dede Baba

(1941-1944)

efseeKamber Ali Dede Baba

(1944-1945)

 efseeXhafer Sadik Dede Baba

(1945-1945)

 efseeAbaz Hilmi Dede Baba

(1945-1947)

efseeAhmed Myftar Dede Baba

(1947-1980)

efseeHaxhi Reshat Bardhi Dede Baba

(1991-2011)

efsee Haxhi Edmond Brahimaj Dede Baba

(2011)