KRYESORELAJME

Kryegjyshi Botëror në Komisionit Europian në Bruksel, Belgjikë

Bruksel, 5 dhjetor 2018

Në prag të Këshillit të ardhshëm të Europës dhe të Samitit të dhjetorit të Eurozonës, Komisioni Europian, paraqet masat për të forcuar rolin e euros në një botë në ndryshim.

Komisioni përshkroi rëndësinë strategjike të euros dhe nevojën për të siguruar që monedha e vetme të luajë rolin e saj të plotë në arenën ndërkombëtare. Duke përfituar nga mbështetja e vendimeve të ardhshme që synojnë forcimin e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar Evropian, duke përfunduar Bashkimin Bankar dhe duke avancuar Bashkimin e Tregjeve të Kapitalit, euro duhet të zhvillojë rolin e saj në skenën botërore dhe të pasqyrojë peshën politike, ekonomike dhe financiare në zonën e euros. Për këtë qëllim, Komisioni përvijon, në një komunikim të miratuar sot, përfitimet e një forcimi të tillë të rolit ndërkombëtar të euros për BE dhe sistemin financiar ndërkombëtar dhe propozon iniciativa për të rritur rolin e monedhës së përbashkët.