SELIA E SHENJTË E KRYEGJYSHATËS BOTËRORE BEKTASHIANE

Qeveria e Mbretit Zog duke respektuar vullnetin e klerikëve bektashi me dekret të veçantë e emëroi në mars të vitit 1930, Sali Niazi Dedenë, Kryegjysh Botëror të Bektashinjve dhe në gusht të këtij viti caktoi qendrën e Kryegjyshatës Botërore Bektashiane në teqenë e Melçanit të Korçës dhe një vit më pas me Vendimin nr. 659, dt. 02.08.1930, vendosjen e Selisë së Shënjtë Botërore në Tiranë. Kryegjyshi Botëror Sali Njazi Dede veproi si bashkësi fetare e organizuar, jo politike dhe jo shtetërore. Kryegjyshata Botërore Bektashiane ka historinë e saj të hershme dhe të sotme edhe si një nga të katër komunitetet tradicionale fetare në Shqipëri.

1

Sali Njazi
Sali Njazi
2
Abaz Hilmi Dedej me klerikë dhe besimtarë bektashian,1945
Dede Reshat Bardhi me klerikë bektashianë, 1998
Dede Reshat Bardhi me klerikë bektashianë, 1998
4
Sali Njazi Dedej me Klerikë Bekashianë, 1935.
Ahmet Myftar Dede me klerikë bektashian, 1956.
Ahmet Myftar Dede me klerikë bektashian, 1956.
Klerikë Bektashianë me rastin e zgjedhjes së Haxhi Baba Edmond Brahimaj si Kryegjysh Botëror, 11 Qershor 2011.
Klerikë Bektashianë me rastin e zgjedhjes së Haxhi Baba Edmond Brahimaj si Kryegjysh Botëror,
11 Qershor 2011.

9

Klerikë Bektashianë, para monumentit të Naim Frashërit
Klerikë Bektashianë, para monumentit të Naim Frashërit
Tyrbet e Dedelerëve në Kryegjyshatë
Tyrbet e Dedelerëve në Kryegjyshatë