SELIA E SHENJTË E KRYEGJYSHATËS BOTËRORE BEKTASHIANE

Qeveria e Mbretit Zog duke respektuar vullnetin e klerikëve bektashi me dekret të veçantë e emëroi në mars të vitit 1930, Sali Niazi Dedenë, Kryegjysh Botëror të Bektashinjve dhe në gusht të këtij viti caktoi qendrën e Kryegjyshatës Botërore Bektashiane në teqenë e Melçanit të Korçës dhe një vit më pas me Vendimin nr. 659, dt. 02.08.1930, vendosjen e Selisë së Shënjtë Botërore në Tiranë. Kryegjyshi Botëror Sali Njazi Dede veproi si bashkësi fetare e organizuar, jo politike dhe jo shtetërore. Kryegjyshata Botërore Bektashiane ka historinë e saj të hershme dhe të sotme edhe si një nga të katër komunitetet tradicionale fetare në Shqipëri.

1

Sali Njazi
Sali Njazi
2
Abaz Hilmi Dedej me klerikë dhe besimtarë bektashian,1945
Dede Reshat Bardhi me klerikë bektashianë, 1998
Dede Reshat Bardhi me klerikë bektashianë, 1998
Sali Njazi Dedej me Klerikë Bekashianë, 1935.
Ahmet Myftar Dede me klerikë bektashian, 1956.
Ahmet Myftar Dede me klerikë bektashian, 1956.
Klerikë Bektashianë me rastin e zgjedhjes së Haxhi Baba Edmond Brahimaj si Kryegjysh Botëror, 11 Qershor 2011.
Klerikë Bektashianë me rastin e zgjedhjes së Haxhi Baba Edmond Brahimaj si Kryegjysh Botëror,
11 Qershor 2011.

9

Klerikë Bektashianë, para monumentit të Naim Frashërit
Klerikë Bektashianë, para monumentit të Naim Frashërit
Tyrbet e Dedelerëve në Kryegjyshatë
Tyrbet e Dedelerëve në Kryegjyshatë