SHTRIRJA E BEKTASHIZMIT NË BOTË

Institucionet bektashiane në botë

 Pas pasusve të Haxhi Bektash Veliut, Ballëm Sulltani ka qënë një nga reformatorët më të mëdhenj të Bektashizmit në botë. Ai bëri organizimin e gjyshatave e gjithë strukturat e tjera.

Bektashizmi ishte i organizuar në gjashtë qendra kryesore:

  1. Qendra e Haxhi Bektashit, përfshinte pjesën e Anatolisë Qendrore e Perdimore. 2. Qendra e Abdall Musajt, përmblidhte pjesët e tjera të Anatolisë.
  2. Qendra e Sejjid Ali Sulltanit në Dimotekë, përmblidhte gjithë Ballkanin.
  3. Qendra e Abdul Muminit në Qerbela, përmblidhte një pjesë të madhe të Arabisë dhe Perësisë.
  4. Qendra e Virani Sulltanit në Irak, përmblidhte Lindjen e Mesme.
  5. Qendra e Shahkuli Sulltanit në Stamboll, përfshinte viset gjatë bregut të Detit të Zi.

Teqetë në  botë

 

  1. Hartë : Shtrirja e Bektashizmit në botë. ( Harta do të jetë në pjesën e pasme të kësaj stende)