KRYESORELAJME

Vizitat e ndërsjellta në institucionet e komuniteteve fetare dhe objektet e kulteve, si pjesë e veprimtarisë së integruar “Feja në Shoqëri: Modeli Shqiptar!”

Vizitat e ndërsjellta në institucionet e komuniteteve fetare dhe objektet e kulteve ishte aktiviteti i datës 7 Maj,2019 si pjesë e veprimtarisë së integruar “Feja në Shoqëri: Modeli Shqiptar!” e cila inaguroi ditën e djeshme datë 6 Maj, në ceremoninë hyrëse ekspozitën e përbashkët të komuniteteve fetare në Shqipëri.