KRYESORELAJME

Zhvillohet Konferenca “Liria e Besimit” e organizuar nga Sekretari i Shtetit Mike Pompeo, Washington, D.C- SHBA

Kryegjyshi Botëror, Shenjtëria e Tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj, është i pranishëm në  Konferencën për "Lirin e Besimit" e cila organizohet nga Sekretari i Shtetit Mike Pompeo, Washington, D.C- SHBA.

Në këtë konferncë janë të pranishëm personalitete të lartë Fetarë nga shumë vende të Botës si dhe nga Shqipëria.

Çështjet kryesore që u trajtuan kishin të bënin me: Ndërtimin e blloqeve për avancimin e lirisë fetare,  Lindjen e Trendeve në Lirinë Fetare dhe Lirinë Fetare në Zhvillim dhe Ndihmën Humanitare.